ეს

     ლამაზი

     ზღაპარი

     ასრულდა

 

 

შენი საიდუმლოს ყველა ხიდი მინდა,
შენ თუ ჩემზე ფიქრობ მე ის ფიქრიც მინდა,
ჩვენ რო გზა გვაშორებს, ის მანძილიც მინდა,
ჩემო სიხარულო, შენთან ყოფნა მინდა!

 

მიყვარხარ ე.ა.